• Trapped!

  What can traps tell us about the way we humans relate to other beings, including other humans? What do they tell us about the human mind, or perhaps human nature? (Rød Sone - Kulturhistorisk Museum)
 • Ting taler

  I dette prosjektet retter vi søkelyset mot tingene i utstillingen vår og spør oss: Hvem kaller tingene på? Hva skjer når vi åpner opp for de mange historiene alle ting rommer? Hvilke følelser og assosiasjoner kan tingene skape hos ulike mennesker?
  (Bylaboratoriet - Oslo Museum)
 • Skjeletter i skapet

  Er skjeletter ting? Hvordan håndterer vi menneskelige levninger på museum? Hvilke spørsmål åpner de for, hvilke kunnskapsområder og diskurser leder de til?
  (LAB - Norsk Teknisk Museum)
 • Kongoblikk - Blikk på Kongo

  Hvilke diskusjoner oppstår når andre grupper enn de museumsansatte jobber med samlingene?
  (Rød Sone - Kulturhistorisk museum)
 • Olsens kikkert

  Kan man lage en sak ut av en ting? Hvem kaller tingene på?
  (LAB - Norsk Teknisk Museum)
 • Store ting

  Hvordan kan vi få Atlanterhavsvollen – et belte av bunkere som strekker seg fra Biscayabukten til Kirkenes - inn i museumsrommet?
  (LAB - Norsk Teknisk Museum)

Utstilling: Ting taler

Utstilling: Ting taler

Fra 25. april kan du se utstillingen "Ting taler" i Bylaboratoriet på Oslo Museum. 

Les mer …

Bilder fra Texts and Things

Bilder fra Texts and Things

Konferansen Texts and Things gikk av stabelen på Norsk Teknisk Museum den 16. og 17. februar 2017. 

Les mer …

Texts and things

Texts and things

Welcome to the conference Texts and Things at the Norwegian Museum of Science and Technology, February 16th – 17th 2017.

Les mer …

Tredje samling for delprosjektene

Tredje samling for delprosjektene

Torsdag 8. desember samlet vi igjen alle delprosjektene for å fortsette samtalen om hva Tingenes metode er og kan være.

Les mer …

Åpning av Kongoblikk-Blikk på Kongo

Åpning av Kongoblikk-Blikk på Kongo

25. september åpnet utstillingen Kongoblikk - Blikk på Kongo i Rød sone på Kulturhistorisk museum.  Fotograf: Lill-Ann Chepstow-Lusty/Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (KHM).

Les mer …

Andre samling for delprosjektene

Andre samling for delprosjektene

Tirsdag 27. september var deltakere fra alle delprosjektene samlet for andre gang i år. Temaet for seminaret denne gangen var Kongoblikk – Blikk på Kongo, og spørsmålet om hvordan det å ta utgangspunkt i tingene kan bidra til at museet åpner seg for nye mennesker og nye perspektiver.

Les mer …

Besøk i LAB fra Jærmuseet

Besøk i LAB fra Jærmuseet

Tankene vi jobber med i Tingenes metode skal deles. Derfor har vi ofte gjester i LAB på Teknisk museum.

Les mer …

Utstilling: Kongoblikk - blikk på Kongo

Utstilling: Kongoblikk - blikk på Kongo

Kongoblikk — blikk på Kongo er en utstilling som har vokst frem gjennom et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og det kongolesiske miljøet i Norge. Utstillingen åpner 23. september.

Les mer …