• Trapped!

  What can traps tell us about the way we humans relate to other beings, including other humans? What do they tell us about the human mind, or perhaps human nature? (Rød Sone - Kulturhistorisk Museum)
 • Ting taler

  I dette prosjektet retter vi søkelyset mot tingene i utstillingen vår og spør oss: Hvem kaller tingene på? Hva skjer når vi åpner opp for de mange historiene alle ting rommer? Hvilke følelser og assosiasjoner kan tingene skape hos ulike mennesker?
  (Bylaboratoriet - Oslo Museum)
 • Skjeletter i skapet

  Er skjeletter ting? Hvordan håndterer vi menneskelige levninger på museum? Hvilke spørsmål åpner de for, hvilke kunnskapsområder og diskurser leder de til?
  (LAB - Norsk Teknisk Museum)
 • Kongoblikk - Blikk på Kongo

  Hvilke diskusjoner oppstår når andre grupper enn de museumsansatte jobber med samlingene?
  (Rød Sone - Kulturhistorisk museum)
 • Olsens kikkert

  Kan man lage en sak ut av en ting? Hvem kaller tingene på?
  (LAB - Norsk Teknisk Museum)
 • Store ting

  Hvordan kan vi få Atlanterhavsvollen – et belte av bunkere som strekker seg fra Biscayabukten til Kirkenes - inn i museumsrommet?
  (LAB - Norsk Teknisk Museum)