Skip to main content

Hvordan kan museene kombinere ønsket om åpenhet og inkludering med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling? Dette er spørsmålet som Tingenes metode ønsker å bidra til å besvare. Som tittelen på prosjektet antyder, er den sentrale ideen at tingene, museumsgjenstandene, spiller en nøkkelrolle. Det har å gjøre med at ting tinger.

Tingenes metode 2.0!

Museenes kunnskapstopografi er et forskningsprosjekt, og oppfølgeren til Tingenes metode. Vi tar lærdommen fra Tingenes metode ett skritt videre. Når Museenes kunnskapstopografi er over vil Tingenes metode bestå, men den har blitt noe litt annet enn den var.