Skip to main content

Store ting og Grossraum

Arbeidet med dette delprosjektet vil ta utgangspunkt i noen utvalgte objekter og samlinger av objekter med tilknytning til tvangsarbeid i Norge under den tyske okkupasjonen 1940-45. Målet er via disse objektene å etablere nye måter å forstå og snakke om tvangsarbeid på, og gjennom dette å gi nye perspektiver på tvangsarbeiderne og på den tyske okkupasjonen av Norge.

«Grossraum» peker mot de mange store objektene som foreligger fra okkupasjonshistorien og den 2. verdenskrig for øvrig. Prosjektet vil anvende ”Tingenes metode” på objekter (konstruksjoner, byggeprosjekter) som triumfbuen Hitler planla for hovedstaden Germania, Atlanterhavsvollen (et sammenhengende forsvarsverk av betongbunkere og andre installasjoner fra Biscayabukta til Kirkenes), autobahn og Nordlandsbanen, men også etterlatte arbeidsleire og bygningsmasse, og andre materielle etterlatenskaper kan være aktuelle. De reiser forvaltningsmessige spørsmål i dag.

Det de har til felles er at de er store ting som ikke lar seg flytte. Flere av dem har tatt form av ruiner og preger landskapet de er en del av. De er for mange fortsatt vonde minner. Samtidig har de blitt gjenstand for ny bruk, eller ikke bruk, og gjennom denne prosessen fått ny mening gjennom nye og endrede relasjoner til mennesker og andre aktører. Prosjektet vil arbeide med spørsmål som; hva slags ting er dette? Og hvilke problemstillinger er relevante i forvaltningen av dem? Fokuset på disse objektene kan samtidig lede til nye forståelser av dem som bygde dem og vår holdning overfor dem (tingene og menneskene).

I dette prosjektet vil det være aktuelt å oppsøke tingene i landskapet. Det vil bli kunne etableres lokale prosjektknuter og koblinger videre ut mot andre steder, mennesker som innganger til disse spørsmålene. Det er et mål å etablere samarbeid med museer og lokale institusjoner som har tilknytning til eller forvalter deler av slike store gjenstander. Blant annet er det etablert et samarbeid med riksantikvaren via Geirr Olav Gram. Formidlingen fra prosjektet utvikles som en del av undersøkelsene i samarbeid med BA-studenter fra Akademi for Scenekunst. Prosjektet gjennomføres i LAB ved Norsk Teknisk Museum.