Litteratur

Referanser relevant for Museenes kunnskapstopografi

Tekster som har vært viktige, eller som er viktige for oss i det vi til enhver tid jobber med. (Ikke en liste som skal være representativ eller komplett, bare viktig.)